• Uvoz robe

  16.332.041

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-X, 2019.

 • Izvoz robe

  9.676.755

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-X, 2019.

 • Prosječna neto plaća

  916 KM

  Просјечна нето плата

  IX-2019

 • Indeks industrijske proizvodnje

  -7,4%

  Индекс индустријске производње

  IX-19/IX-18

 • CPI

  0,30%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  IX-19/IX-18

 • BDP

  2,60%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  II-19 /II-18

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Годишњи индикатори

 • 15,70%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 35,50%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 28.555

  Живорођених у БиХ

  2018

 • 36.305

  Смрти у БиХ

  2018

 • 33.408 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2018

 • 9.556 KM

  БДП пер цапита (ГДП / Ц) у КМ

  2018

 • 1 419,48 KM

  Просјечни мјесечни издаци за потрошњу по домаћинству

  2015

 • 11.900.289

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2018

 • 19.270.086

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2018

 • -7.369.797

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2018